Meghívó a Pénzügyi Bizottság ülésére

 

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2019. január hó 30-án (szerda) 14.30 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 1.)  
/1. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel megkötendő pénzügyi megállapodással kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó:                 Bojtor István alpolgármester

/2. Döntés az Orosháza belterület 835/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó elszámolás elfogadásáról
Előadó:                 Bojtor István alpolgármester

/3. Helyközi járatok helyi személyszállításban való közreműködésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása
Előadó:                 Bojtor István alpolgármester

2.)   A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2018. évi beszámolójának elfogadása és a 2019. évre kötendő megállapodás elfogadása
Előadó:                 Bojtor István alpolgármester

3.)   Döntés a Vízellátás Történeti Gyűjtemény jogi sorsáról
Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester

4.)   Egyházak 2018. évi támogatási összegeinek elszámolása, valamint kapcsolódó döntések meghozatala
Előadó:                 Bojtor István alpolgármester

5.)   Tulajdonosi hozzájárulás és támogatás nyújtása az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda sportpálya felújításához
Előadó:                 Bojtor István alpolgármester

6.)   Az Orosházi Kórház részére nyújtott támogatás elszámolása; Az Orosházi Kórház 2019. évi támogatása
Előadó:                 Bojtor István alpolgármester

7.)   Pályázat benyújtása az Orosháza Városi Önkormányzat Egységes Szociális Központ Tanyagondnoki Szolgálatának fejlesztésére
Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester

8.)   TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Tegyünk érte közösen – Helyi komplex program Orosháza társadalmi integrációjáért”  elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása
Előadó:                 Elekes Lajos alpolgármester

9.)   Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester

10.)  Az Önkormányzat részvétele a 2019. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programokban
Előadó:                 Fejes Róbertné alpolgármester

11.)  Nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodások éves felülvizsgálata
Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester

12.) 
/1. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala
Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester

/2. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete
Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 13.)    A Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkaterve
Előadó:                 Kovács Péter Dávid bizottsági elnök

14.)    Pályázat benyújtása illegális hulladéklerakók felszámolására
Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester

15.)    Egyebek

 

Az előterjesztések írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2019. január 25.

Tisztelettel:

                                                                                                  Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux