Meghívó a Pénzügyi Bizottság ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2019. március hó 6-án (szerda) 15.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében

 1.)   Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Tehetséggondozó Programjának támogatása
Előadó:                 Bojtor István alpolgármester

2.)   A Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolója az alternatív napközbeni ellátásra kötött feladat-ellátási szerződés teljesítéséről
Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester

3.)   Döntés a 2019. évi tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről
Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester

4.)   Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 1067/28 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester

5.)   Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet V. számú módosítása
Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 6.)   Orosháza Város Önkormányzatának 2019. évi összesített Közbeszerzési tervének módosítása
Előadó:                 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

7.)   Egyebek

 

 Zárt ülés keretében

1.)      Fogyatékos személyek nappali ellátása után fizetendő személyi térítési díj elengedésére irányuló méltányossági kérelem
Előadó:               Dénes Tünde irodavezető

 

Az előterjesztések írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2019. március 1.

 

Tisztelettel:

                                                                                                  Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux