Meghívó a Pénzügyi Bizottság ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2019. április hó 23-án (kedd) 14.30 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében

1.)  Eszközadományozás az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, valamint az Orosházi Kórház részére
Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester

2.)  Kodolányi János 2018. évi támogatás elszámolása és döntés a részére nyújtandó támogatásról
Előadó:                      Bojtor István alpolgármester

3.)  Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal megkötött üzemeltetési szerződés módosítása
Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester

4.)  Irodahelyiség biztosítása a szentetornyai körzeti megbízott részére
Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester

5.)  Gyermek- és Diákélelmezési Intézménnyel kapcsolatos döntések
/1. Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzaténak felülvizsgálata

Előadó:                      Vincze Tibor intézményvezető

/2.  Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény Alapító Okirat módosítása
Előadó:                      Bojtor István alpolgármester

6.)  Döntés a 2019. évi nyári szünidei gyermekétkeztetésről
Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester

7.)  Beszámoló a 2018. évi közfoglalkoztatásról
Előadó:                      Fejes Róbertné alpolgármester

8.)    Tanuszoda beruházás megvalósítása céljából csereszerződés megkötése a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel
Előadó:                     Bojtor István alpolgármester

9.)    Pályázat benyújtása Okos Zebra kialakítására
Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester

 10.) Döntés a Dreher Sörgyárak Zrt-ben lévő önkormányzati tulajdonú részvények értékesítéséről
Előadó:                      Bojtor István alpolgármester

11.)  Egyebek

 

Zárt ülés keretében

 1.)  Használt lakás vásárlási támogatás nyújtása
Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2019. április 18.

 

Tisztelettel:

                                                                                                  Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux