Meghívó a Pénzügyi Bizottság ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2019. május hó 29-én (szerda) 14.30 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében

1.)       A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

2.)       A „Működő MEZGÉ-ért” Alapítvány 2018. évi támogatásáról szóló elszámolás elfogadása és 2019. évi támogatási kérelmének elbírálása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

3.)       Az Orosházi Evangélikus Egyházközséggel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

4.)       A Humán Szolgáltató Központ tájékoztatója szociális étkeztetés, népkonyhai szolgáltatás biztosítására kötött ellátási szerződés teljesítéséről, továbbá ellátási szerződés módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

5.)
/1. Beszámoló az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2018. évi tevékenységéről

Előadó:          Bogárné Kiss Ildikó igazgató

/2. Döntés az Egységes Szociális Központ 2018. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről készült beszámolóról
Előadó:          Bogárné Kiss Ildikó igazgató és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 6.)        Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. évi feladatellátásának teljesítése
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

7.)       Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/1. A Zrt. 2018. évi beszámolójának és üzleti jelentésének, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása
/2. A 2018. évi prémium
/3. A 2019. évi prémium feltételek
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

8.)       A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

9.)       Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2018. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2019. évi üzleti terv elfogadása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

10.)    A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/1. A közfeladat ellátásáról szóló 2018. évi szakmai beszámoló
/2. Egyszerűsített éves beszámoló a 2018. évről
/3. 2019. évi pénzügyi és szakmai terv
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

11.)    Önkormányzati elismerések a Kék Lámpások Napján
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

12.)    Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

13.)    TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00005 kódszámú, Csapadék-és belvízvédelmi fejlesztések Orosházán elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása (Később kerül kiosztásra)
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

14.)   2018. évi éves belső ellenőrzési jelentés 
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 15.)    Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés végrehajtási rendelete
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

16.)    Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódó döntések meghozatala
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

17.)    Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

1.) GINOP energiahatékonysági program önkormányzati támogatása
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2019. május 23.

Tisztelettel:

 Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux