Meghívó a Pénzügyi Bizottság ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
december hó 17-én (kedd) 14.30 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Nyilvános ülés keretében

 

 1. Búzanemesítők szoborcsoport átadás-átvétel
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 2. Orosháza Város Idősügyi Koncepciója 2019
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 3. /1.Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálata díjmérték szempontjából
  /2.Döntés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 4. Az Orosháza 0295. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 5. Beszámoló az ITS végrehajtásáról
  Előadó:                      Molnár Béla alpolgármester
 6. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 4/2011. (II.08.) rendelet módosítása
  Előadó:                      Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 7. 2020. évi élelmezési nyersanyagnorma meghatározása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 8. A nevelési oktatási intézmények térítési díjáról szóló 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                      Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 9. Állati hulladékkal kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 10. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási megállapodásainak módosítása
  Előadó:                      Fejes Róbertné alpolgármester
 11. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  /I. A 2019. évi közszolgáltatás I-IX. havi beszámolója
  /II. A 2020. évi közszolgáltatási szerződés megkötése
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 12. Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése tárgyában
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 13. /1. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés III. számú módosítása
  /2.A 2019. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 14. Orosháza Város Önkormányzatának 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosítása
  Előadó:                      Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 15. Egyebek

 

 

Zárt ülés keretében

 

 • Behajtatatlan követelések törlése, tájékoztatás követelés elengedéséről
  Előadó:                      Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető

 

Az előterjesztések írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

 

Orosháza, 2019. december 13.

 

Tisztelettel:

                                                                                                  Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux