Meghívó a Pénzügyi Bizottság ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2020. január hó 29-én (szerda) 14.30 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. Az Egyházak önkormányzati támogatásával kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                 Bojtor István alpolgármester
 2. A 6. számú fogorvosi körzettel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 3. Döntés a Humán Szolgáltató Központ tájékoztatója elfogadásáról, a szociális étkeztetés, népkonyhai szolgáltatás biztosítására kötött ellátási szerződés teljesítéséről, továbbá döntés az ellátási szerződés ismételt megkötéséről
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 4. Döntés az Alföldvíz Zrt. alaptőke emelése tárgyában
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 5. Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról beruházás megvalósítása érdekében, Szabályozási Terv módosítása
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 6. Az Orosháza 5092 hrsz-ú ingatlanból 66 m2 nagyságú terület telekhatár-rendezéssel történő értékesítése
  Előadó:                 Bojtor István alpolgármester
 7. Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 8. Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 9. Döntés az Önkormányzat részvételéről a 2020. évi járási startmunka  közfoglalkoztatási programokban
  Előadó:                 Fejes Róbertné alpolgármester
 10. Nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 11. /I. Orosháza Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
  /II. A 2020. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 12. A Pénzügyi Bizottság 2020. évi munkaterve
  Előadó                  Kovács Péter bizottsági elnök
 13. Orosháza Város Önkormányzatának 2020. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása
  Előadó:                 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 14. Országhatáron átnyúló kapcsolatok erősítésére irányuló pályázatok benyújtása
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 15. Egyebek

 

 

Zárt ülés keretében:

 

 1. Döntés Szakszonné Dr. Martinovics Ilona Erika vállalkozó háziorvos feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 3. számú háziorvosi körzet)
  Előadó:                 Bojtor István alpolgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2020. január 24.

 

Tisztelettel:

Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux