Meghívó a Pénzügyi Bizottság ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2020. augusztus hó 26-án (szerda) 13.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Az Orosházi Kórház részére EKG rendszer beszerzésére nyújtott támogatás felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester

 2. Döntés az Orosháza 2021-2035 időszakra vonatkozó Víziközmű Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester

 3. A Kegyeleti Közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó: Bojtor István alpolgármester

 4. Gazdasági Program elfogadása
  Előadó: Bojtor István alpolgármester

 5. A helyi adókról szóló 20/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 6. Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 1067/30 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
  Előadó:
  Bojtor István alpolgármester

 7. Döntés a Humán Szolgáltató Központ beszámolója elfogadásáról
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester

 8. Döntés az AHMED DOKTOR Kft. feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 7. számú felnőtt háziorvosi körzet)
  Előadó: Bojtor István alpolgármester

 9. Orosháza Város Önkormányzatának 2020. évi összesített közbeszerzési tervének módosítása
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 10. Egyebek

   

Az előterjesztések írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.
Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2020. augusztus 19.

 

Tisztelettel:

Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux