Meghívó a Pénzügyi Bizottság ülésére

 

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
szeptember hó 22-én (kedd) 10.30 órakor
a Városháza I. emeleti nagytermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 1. Döntés az Alföldvíz Zrt. alaptőke leszállítása tárgyában (az anyag kiosztásra kerül)
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 2. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:               Benkő Ferenc vezérigazgató
 3. A Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos beszámoló elfogadása
  Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 4. Döntés az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. „v.a.” üzleti tevékenységét záró beszámolójának elfogadásáról
  Előadó:               Benkő Ferenc végelszámoló
 5. Az egészségügyi alapellátásról szóló 20/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző és Dávid Zoltán polgármester
 6. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti- és Működési Szabályzatának jóváhagyása
  Előadó:               Oravecz Nóra alpolgármester
 7. MoLaRi rendszer létesítésével kapcsolatos Együttműködési megállapodás megkötése
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 8. Luther utca útburkolat korszerűsítési munkáihoz (padkaerősítés) önkormányzati forrás biztosítása
  Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 9. Pályázat benyújtása az Erasmus+ Program 1. pályázati kategóriájában
  Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 10. Orosháza Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I-II. ütem (TOP-3.1.1-16) projektek indikátorvállalásai teljesítéséhez szükséges döntések meghozatala
  Előadó:               Molnár Béla alpolgármester
 11. TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00013 kódszámú, „Közétkeztetés fejlesztése Orosházán” tárgyú projekttel kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:               Molnár Béla alpolgármester
 12. TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00044 kódszámú, „Orosháza polgármesteri hivatalának energetikai célú megújítása” tárgyú projekttel kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:               Molnár Béla alpolgármester
 13. TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00096 kódszámú, „Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése” tárgyú projekttel kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:               Molnár Béla alpolgármester
 14. JT Infotéka Kft-vel kötött „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn” közbeszerzési feladatai tárgyú szerződés módosítása
  Előadó:               Molnár Béla alpolgármester
 15. TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 kódszámú, „Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn” tárgyú projekttel kapcsolatos tájékoztatás
  Előadó:               Molnár Béla alpolgármester
 16. TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00097 kódszámú, „OVÖ Napköziotthonos Óvodák telephelyeinek és OVÖ Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény konyhájának energetikai korszerűsítése” tárgyú projekttel kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:               Molnár Béla alpolgármester
 17. EFOP-1.5.3-16-2017-00062 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a társadalmi felzárkózás érdekében” tárgyú projekttel kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:               Oravecz Nóra alpolgármester
 18. Döntés hitelfelvételről
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 19. /1. Orosháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés II. számú módosítása
  /2. A 2020. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 20. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program megvalósításához szükséges döntés meghozatala
  Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 21. Döntés a Dr. Csányi Ágnes Márta vállalkozó házi gyermekorvos feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 5. számú gyermekorvosi körzet)
  Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 22. Döntés a Dr. Szemenyei Gabriella vállalkozó házi gyermekorvos feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 9. háziorvosi körzet)
  Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 23. Egyebek

 

Az előterjesztések írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2020. szeptember 18.

 

Tisztelettel:

                                                                                                  Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux