Meghívó a Pénzügyi Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2016. április hó 26-án (Kedd) 15.00 órakor a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Beszámoló a 2015. évi közfoglalkoztatásról
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 2.) A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal kötendő megállapodás elfogadása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 3.) Beruházási támogatás biztosítása a Kórház részére gyermekorvosi rendelők kialakítása céljából
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 4.) Pályázat benyújtása az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-4.1.1-15) megvalósítására
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 5.) A nevelési-oktatási intézmények étkezési térítési díjáról szóló rendelet-tervezet
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 6.) A gyermekek ellátásáról szóló önkormányzati rendelettervezet
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 7.) Önkormányzati rendelettervezet használt lakás vásárlási támogatásról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 8.) Döntés a 2016. évi költségvetés XVII. Szociális védelem fejezete terhére biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 9.) Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 6209/1 hrsz.-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 10.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel, valamint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 11.) Az orosházi 7505/3. hrsz. alatti szálloda ingatlan további hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 12.) Az Önkormányzat által beszerzés alatt álló DOTTO kisvonattal kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 13.) Ingatlan átadás a Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Nonprofit Részvénytársaság részére
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 14.) Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelete VI. számú módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 15.) Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelete I. számú módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 16.) Nagy Gyula Területi Múzeum szakmai munkájának támogatására pályázat benyújtása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 17.) Döntés Dr. Krajczár István feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 5. számú háziorvosi körzet)
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 18.) Döntés a régi szennyvíztisztító telep eszközeinek eladásáról
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 19.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Szociális étkeztetés személyi térítési díjának mérséklésére irányuló méltányossági kérelmek
  • Előadó: Kovács György irodavezető

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. április 22.

Tisztelettel:
Kovács Péter s.k. 
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux