Meghívó a Pénzügyi Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2016. október hó 25-én (kedd) 15.00 órakor a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Tájékoztatás a Média Kft. 1-9. havi szakmai és pénzügyi tevékenységéről és 2017. évi előzetes üzleti tervéről, valamint kapcsolódó döntések meghozatala (Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
  • Irimiás László ügyvezető
 • 2.) Pályázat benyújtása elektromos töltőállomások kialakítására
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 3.) Pályázat benyújtása szemléletformáló programok megvalósítása tárgyában
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 4.) Szeged-Csanádi Egyházmegye Városi Sportcsarnok működési költségei támogatásának elszámolása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 5.) DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 6.) Döntés Dr. Tobakné Dr. Szabó Marianna Zsuzsanna vállalkozó fogorvos feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 5. számú fogorvosi körzet)
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 7.) Döntés Dr. Bozó Szilvia fogorvos feladat-ellátási szerződésének módosítása (orosházi 7. számú ifjúsági fogászati körzet)
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 8.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Az Orosháza Pacsirta utca 8. szám alatti ingatlanon az MDF 187/1551-ed tulajdoni hányadának árverési vétele
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 2.) Szociális étkeztetés személyi térítési díjának mérséklésére irányuló méltányossági kérelmek
  • Előadó: Kovács György irodavezető

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. október 21.

Tisztelettel:
Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux