Meghívó a Pénzügyi Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2016. december hó 21-én (szerda) 14.00 órakor a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Döntés a Dózsa György utca 7. szám alatti ingatlan hasznosításáról (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 2.) Békés megyei Ivóvízminőség-javító program keretében megvalósult vagyon kiadása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 3.) A helyi autóbuszközlekedéssel kapcsolatos döntések
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 4.) Feladatellátási szerződés megkötése a Máltai Szeretetszolgálattal és az ehhez kapcsolódó önkormányzati rendelet módosítások
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
  • Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 5.) A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület 2017. évi I.-III. havi támogatása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 6.) Az Orosházi Evangélikus Egyházközség kérelmének elbírálása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 7.) A nevelési-oktatási intézmények étkezési térítési díjáról szóló 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 8.) A helyi adókról szóló 20/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 9.) Társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 10.) 2017. évi élelmezési nyersanyagnormák meghatározása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 11.) Az Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, engedélyezett létszámkeretének növelése
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 12.) Pályázat benyújtása külterületi utak felújítására (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 13.) 2017. évben benyújtandó pályázatok előkészítési munkálataira vonatkozó feladatok elindítása
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 14.) A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 15.) Belső ellenőrzés a 2017-2020. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2017. évi ellenőrzési terve
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 16.) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási megállapodásai
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 17.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 18.) Közszolgáltatási szerződés megkötése az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 19.) a) Orosháza Kártya 2016. évi előleg elszámolása és 2017. évi előleg biztosítása
 • b) Kalandpark üzemeltetésének 2016. évi elszámolása
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 20.) Döntés Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában álló Alföld Gyöngye Hotel ingatlanon történő beruházásról
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 21.) Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének III. számú módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 22.) Ingó eszköz ingyenes használatba adása a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 23.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Önkormányzat által alapított gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatala  (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 2.) Behajthatatlan követelések törlése
  • Előadó: Godár Andrea irodavezető
 • 3.) Behajthatatlan követelések törlése (csak bizottság)
  • Előadó: Godár Andrea irodavezető

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. december 16.

Tisztelettel:
Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux