Meghívó a Pénzügyi Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2017. március hó 30-án (csütörtök) 14.00 órakor a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében

 • 1.) Tájékoztatás a 2017. évi vízterhelési díjról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 2.) Orosházi Kórház támogatásának elszámolása, elszámolási határidő módosítása és 2017. évi támogatás
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 3.) Kodolányi János Főiskola támogatás elszámolása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 4.) Orosháza Város Településrendezési eszközök elfogadása
 • I. A Településszerkezeti terv, annak elírása és Településszerkezeti tervhez kapcsolódós kimutatások, igazolások elfogadása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • II. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Orosháza Város Helyi építési Szabályzatáról szóló …../…. (…) önkormányzati rendeletének elfogadása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 5.) A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadása és a 2017. évre kötendő megállapodás elfogadása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 6.) Belépés a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesületbe
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 7.) Döntés az Egyházak 2017. évi támogatásáról és a Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés módosításáról
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 8.) Közterület elnevezése, illetve kapcsolódó tér kialakításával összefüggő eljárások megkezdéséhez történő hozzájárulás
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 9.) Ingó eszközök (tehergépjárművek) hasznosítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 10.) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 11.) A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 12.) /1 Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása
 • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
  • /2 Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
 • Előadó: Bogárné Kiss Ildikó igazgató
 • 13.) Bónum mintagazdasággá alakítása és kapcsolódó pályázat (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 14.) /1. Az Orosházi Média Kft. támogatása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • /2. Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. szabályzatainak felülvizsgálata
  • Előadó: Irimiás László ügyvezető
 • 15.) Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. szabályzatainak felülvizsgálata
  • Előadó: Lajti Tímea ügyvezető
 • 16.) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatellátással kapcsolatos döntések
 • /1. Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött szerződés megszüntetése
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • /2. A települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről szóló rendelettervezet
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • /3. Tájékoztató az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. közötti jogviszonyrendezésről
  • Előadó: Benkő Ferenc vezérigazgató
 • 17.) Közszolgáltatási szerződés megkötése az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 18.) A Kalandpark üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 19.) A DOTTO kisvonat üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 20.) Döntés az Orosházi Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Zrt. végelszámolásáról
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 21.) Szennyvízberuházás társberuházói megállapodás módosítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 22.) A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 23.) Pályázat benyújtása testvér-települési együttműködés megvalósítására
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 24.) A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései megvalósítására kiírt pályázat Justh Zsigmond Városi Könyvtár általi benyújtásának támogatása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 25.) Döntés Dr. Martinovics Erika feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 3. számú háziorvosi körzet)
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 26.) Egyebek

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2017. március 24.

Tisztelettel:
Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux