Meghívó a Pénzügyi Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2017. június hó 28-án (szerda) 15.00 órakor a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Orosházi Kórház részére nyújtott felhalmozási (Orosházi Kórház területén parkolók kialakítása, a parkolókhoz vezető útszakasz aszfaltozása, valamint sorompó felszerelése) támogatás elszámolása elszámolás parkoló építéssel kapcsolatosan
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 2.) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala
 • /1. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási megállapodások módosításai
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • /2. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 3.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
 • /1. Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • /2. Orosházi Városüzemeltetési Zrt. által készített reorganizációs terv elfogadása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 4.) Döntés az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által kötendő faktorügyletről és az ahhoz kapcsolódó kezességvállalásról
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 5.) Döntés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 6.) Döntés az Orosházi Viziközmű-rendszer 2017-2031 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 7.) Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 3757/A/6 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 8.) Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 9.) Orosháza Város településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása és a kapcsolódó döntés meghozatala
 • I. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Orosháza város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletének elfogadása,
 • II. Döntés a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározásáról szóló 30/2015. (II. 20.) K. t. határozat hatályon kívül helyezéséről
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
  • Dávid Zoltán polgármester
 • 10.) Az egészségügyi alapellátásról szóló 28/2016. (X.06.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 11.) Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet I. számú módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
  • Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 12.) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján szükséges döntések meghozatala
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 13.) Pályázat benyújtása I. világháborús síremlékek felújítása tárgyában
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 14.) Támogatási kérelem benyújtása praxisközösség létrehozására irányuló projekt megvalósítására
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 15.) Döntés „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatására” című, HUNG 2017 kódszámú pályázati felhívásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáról
  • Előadó: Horváth József önkormányzati képviselő
 • 16.) Pályázat „UNICEF Gyerekbarát Település” cím elnyeréséért
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 17.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Orosháza belvárosának geotermikus energiahasznosításával kapcsolatos döntés
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 2.) Használt lakás vásárlási támogatás nyújtása (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2017. június 23.

Tisztelettel:
Kovács Péter s.k.    
a Bizottság Elnöke 

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux