Meghívó a Pénzügyi Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2017. augusztus hó 30-án (szerda) 14.30 órakor a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Döntés meghozatala az „Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyában kiírt pályázat eredményéről
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 2.) Döntés az Orosháza belterület 835/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról és a kapcsolódó elszámolás elfogadásáról
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 3.) A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötendő pénzügyi megállapodással kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 4.) TOP-1.2.1-15. “Orosháza-Gyopárosfürdő turisztikai fejlesztése” pályázat előkészítésére kötött megbízási szerződés megszüntetése
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 5.) A 8383/5. hrsz-ú ingatlanra kötött bérleti szerződés határidejének meghosszabbítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 6.) Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 0692. hrsz.-ú ingatlanból 1809 m2 nagyságú terület kijelölése értékesítésre
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 7.) Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 57. hrsz.-ú ingatlanból 7 m2, valamint a 84. hrsz-ú ingatlanból 125 m2 nagyságú terület kijelölése értékesítésre
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 8.) Az orosházi 7505/9 hrsz-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 9.) Elővásárlási jog gyakorlásáról lemondás az Orosháza, Hun utca 11. szám alatti lakóház felülépítmény 1/1-ed tulajdoni illetősége vonatkozásában
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 10.) Közterület kialakítása, elnevezése
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 11.) Orosháza, Hajnal köz 2941/10 hrsz.-ú közterületen 3 db mellszobor állítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 12.) A fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 12/2004. (IV.24.) Ör. számú rendelet felülvizsgálata
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
  • Bojtor István alpolgármester
 • 13.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 14.) Döntés az Orosháza 2018-2032 időszakra vonatkozó Víziközmű Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 15.) Orosházi Regionális Viziközmű-rendszer Tulajdonosi Közössége javára szolgalmi jog bejegyzése tárgyában döntés
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 16.) Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2017. I. félévi, üzleti tevékenységet záró beszámoló elfogadása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 17.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 18.) Egyebek

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2017. augusztus 25.

Tisztelettel:
Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux