Meghívó a Pénzügyi Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2017. szeptember hó 27-én (szerda) 15.00 órakor a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

1.)          Tájékoztató az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. 2017. évi gazdasági tevékenységéről
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester, Palai József ügyvezető

2.)          A Scola Humanitatis Alapítvány részére biztosított támogatás elszámolása
Előadó: Bojtor István alpolgármester

3.)          Döntés TOP-5.3.1-16 kódszámú, a helyi identitás és kohézió erősítése tárgyú pályázat benyújtásáról
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

4.)          /1.        Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása
/2.        Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Dávid Zoltán polgármester, Bogárné Kiss Ildikó igazgató

 5.)          Döntés a  2017. évi költségvetés XVII. Szociális védelem fejezete terhére biztosítandó szünidei gyermekétkeztetésről
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

6.)          Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához és a kapcsolódó szabályzat 1. számú módosítása
Előadó:  Bojtor István alpolgármester

 7.)          Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 949/1. hrsz-ú ingatlanból 113 m2 nagyságú terület kijelölése értékesítésre
Előadó: Bojtor István alpolgármester

 8.)          Pályázat benyújtása munkásszálló kialakítására
Előadó: Bojtor István alpolgármester

9.)          Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet II. számú módosítása
Előadó: Dávid Zoltán polgármester, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 10.)       Könyvtárak új arculatának, intézményi imázsának kialakulását szolgáló projektek megvalósítására kiírt pályázat Justh Zsigmond Városi Könyvtár általi benyújtásának támogatása
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

11.)       Egyebek

 

 Zárt ülés keretében:

1.)          Használt lakás vásárlási támogatás nyújtása             
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.
Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2017. szeptember 22.

Tisztelettel:
Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux