Meghívó a Pénzügyi Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2015. december hó 17-én (csütörtök) 14.30 órakor a Városháza I. emeleti Kistanácskozó termében ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Belső ellenőrzés 2016-2019. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2016. évi ellenőrzési terve
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 2.) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 3.) A tótkomlósi állati hulladékgyűjtő és átmeneti tároló telep hasznosításának ügye
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 4.) Társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatala
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 5.) Étkezési nyersanyagnormák 2016. évi meghatározása és a gyermekek ellátásáról szóló 10/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 6.) Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálata díjmérték szempontjából
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 7.) Személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 8.) Helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos döntések (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 9.) A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve, beszámoló a Képviselő-testület 2015. évi munkatervében meg nem valósult pontokról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 10.) Ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 11.) Orosháza Kártya 2015. évi előleg elszámolása és 2016. évi előleg biztosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 12.) Kedvezményes fürdőbelépők támogatásának elszámolása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 13.) Kalandpark üzemeltetés 2015. évi elszámolása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 14.) Ifjúsági közösségek közösségépítő programsorozatainak támogatása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 15.) A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 2016. évi támogatása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 16.) Városi Képtár és Műteremmel kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 17.) Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 18.) Közszolgáltatási szerződések megkötése
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 19.) Orosháza FC Futball klub Kft. „v.a.” végelszámolásának befejezésével kapcsolatos dokumentumok elfogadása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 20.) Orosháza Város Önkormányzat és Költségvetési Szerveik Törzsgárda Szabályzata
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 21.) Viziközmű- fejlesztési hozzájárulás alóli mentesség biztosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 22.) Támogatás biztosítása az Orosházi Kórház részére
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 23.) 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 24.) Egyebek

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2015. december 12.

Tisztelettel:
Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux