Meghívó a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2019. március hó 6-án (Szerda) 8.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében

1.)   A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 2018. évi beszámolója és 2019. évi munkaterve
Előadó:                 Fejes Róbertné alpolgármester

2.)   Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Tehetséggondozó Programjának támogatása
Előadó:                 Bojtor István alpolgármester

3.)   A Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolója az alternatív napközbeni ellátásra kötött feladat-ellátási szerződés teljesítéséről
Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester

4.)   Döntés a helyi védelem alatt álló épületek felújítására vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról
Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester

5.)   Döntés a 2019. évi tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről
Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester

6.)   Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet V. számú módosítása
Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 7.)   Óvodai beíratás időpontjának meghatározása
Előadó:                 Bojtor István alpolgármester,
Meghívott:           Németh Gabriella óvodavezető

 8.)   Sportszervezetek 2018. évi elszámolásai, 2019. évi sporttámogatási és létesítményhasználat támogatása iránti kérelmek elbírálása
Előadó:                 Bojtor István alpolgármester

9.)   Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

1.)   Közérdekű lakásbérleti díj mérséklése
Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2019. március 1.

 

Tisztelettel:

 

     Lövei Ferenc sk.
  a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux