Meghívó a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2015. november 25-én (szerda) 9.00 órakor a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) A Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről, valamint döntés eszközadományozásról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
  • Tárgyalja: TKB
  • Meghívandó: Bajkán György tű parancsnok (5900 Orosháza, Kossuth tér 3.)
 • 2.) Az Önkormányzat képviselő-testülete által adományozható elismerésekről szóló rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 3.) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ör. rendelet felülvizsgálata lakbérek tekintetében
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 4.) Stratégiai partnerségi együttműködési megállapodás megkötése a Kodolányi János Főiskolával
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 5.) A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2015. évi felülvizsgálata
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 6.) Az Orosháza város Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája SZMSZ-ének módosítása
  • Előadó: Németh Gabriella intézményvezető
 • 7.) Állati hulladékkal kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 8.) Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 9.) Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 10.) Megüresedett önkormányzati bérlakások bérbevételére pályázat kiírása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 11.) A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezet véleményezése
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 12.) Orosháza Város Önkormányzat Napköziotthonos óvodájával kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 13.) Az OFC Kft. önkormányzati támogatásának elszámolása (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 14.) 2016. évi költségvetésről szóló tájékoztató
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
  • Dr. Horváthné dr. Barta Edit
 • 15.) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmének elbírálása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
  • Meghívandó: Pusztai Lajos ügyvezető
 • 16.) A Petőfi Kulturális Nonprofit Kft. – 2015. évi Nyári Színházi Estékhez kapcsolódó – Önkormányzati támogatás elszámolása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
  • Meghívandó: Pusztai Lajos ügyvezető
 • 17.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Orosháza, Október 6. u. 33-35. IV/28. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 2.) Orosháza, Kórház u. 16. fsz. 2. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 3.) Orosháza, Hegedűs István u. 25/C. I/4. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 4.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2015. november 20.

Tisztelettel:
Lövei Ferenc sk.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux