Meghívó a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2016. május 25-én (szerda) 8.00 órakor a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
  • Előadó: Kovács György irodavezető
 • 2.) A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött Ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése és támogatás biztosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 3.) Döntés a Kodolányi János Főiskola részére nyújtandó támogatásról
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 4.) Tulajdonosi hozzájárulás az Orosházi Munkás Testedző Kör – Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 és az Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület TAO beruházási pályázatához
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 5.) Döntés az Egyházak 2016. évi támogatásáról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 6.) Önkormányzati elismerések a Kéklámpás Napján
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 7.) 2016. évi „TFA Hungary – Orosháza” nemzetközi tűzoltó sportbajnokság támogatása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 8.) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója és közhasznúsági melléklete, valamint 2016. évi üzleti terve
  • Előadó: Lajti Tímea ügyvezető
  • Fejes Róbertné alpolgármester
 • 9.) Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel kapcsolatos döntések (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
 • /1. A TDM 2015. évi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolása 
 • /2. 2016. évi támogatás módosítása
  • Előadó: Kiss László elnök
  • Fejes Róbertné alpolgármester
 • 10.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
 • /1. A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2015. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
 • /2. A Zrt. 2015. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
 • /3. A Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadása
 • /4. A Zrt. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása
 • /5. Prémiumcélok meghatározása
  • Előadó: Benkő Ferenc vezérigazgató
  • Elekes Lajos alpolgármester
 • 11.) Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések
 • /1. A Kft. 2015. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója, üzleti jelentése
 • /2. 2016. évi üzleti terv elfogadása
 • /3. Javadalmazási szabályzat elfogadása
  • Előadó: Benkő Ferenc vezérigazgató
  • Elekes Lajos alpolgármester
 • 12.) Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatása
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 13.) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatala
 • /1. A 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • /2. Közszolgáltatási szerződés módosítása
  •  Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • 14.) Az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2015. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 15.) Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2015. évi beszámolója és 2016. évi üzleti terve
  • Előadó: Irimiás László ügyvezető
  • Elekes Lajos alpolgármester
 • 16.) Orosháza Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 17.) Megüresedett önkormányzati bérlakások bérbevételére pályázat kiírása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 18.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Javaslat „Békés Megyéért” kitüntetésre
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 2.) Orosháza, Október 6. u. 33-35. I/7. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 3.) Orosháza, Bartók B. u. 39/C. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 4.) Bartók B. u. 41/D. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 5.) Bartók B. u. 43/D. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. május 20.

Tisztelettel:
Lövei Ferenc sk.
a Bizottság Elnöke

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux