Meghívó a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2016. június 22-én (szerda) 8.00 órakor a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 • 1.) Beszámoló Orosháza város közbiztonságának 2015. évi helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 2.) A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
 • /1. Az Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. közötti hatályos menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2015. évi teljesítéséről szóló beszámoló
 • /2. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásához kapcsolódó nyilatkozat
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 3.) Pályázat benyújtására az “Orosháza és orosháziak az első világháborúban 1914 – 1918” című könyv kiadására
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 4.) Orosháza Város Napköziotthonos Óvodájával kapcsolatos döntések
 • /1. Óvoda vezetőjének szakmai beszámolója a 2015/2016 nevelési évről,
 • /2. álláshely bővítésének engedélyezése
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 5.) Önkormányzati rendeletek módosítása
 • /1. Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet módosítása,
 • /2. az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 6.) A helyi építészeti és természeti értékek védelméről szóló 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 7.) Feladatellátási szerződés megkötése a DAREH Önkormányzati Társulással
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 8.) Javaslat az Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájában 2016/2017 nevelési évben indítható csoportok számáról, és a maximális csoportlétszámok átlépésének engedélyezéséről
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 9.) Megüresedett önkormányzati bérlakások bérbevételére pályázat kiírása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 10.) Az „Őrizd a lángot!” Alapítvány 2016. évben megtartott IV. „Városi Kék Lámpások Napja” önkormányzati támogatás elszámolása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 11.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

 • 1.) Bérlőkijelölés közérdekből
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. június 17.

Tisztelettel:
Lövei Ferenc sk.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux