Meghívó a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2017. március 30-án (csütörtök) 8.00 órakor a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében

 • 1.) Tájékoztatás a 2017. évi vízterhelési díjról
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 2.) Helyi menetrend szerinti autóbuszközlekedésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 3.) Kodolányi János Főiskola támogatás elszámolása
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 4.) Döntés az Egyházak 2017. évi támogatásáról és a Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés módosításáról
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 5.) Közterület elnevezése, illetve kapcsolódó tér kialakításával összefüggő eljárások megkezdéséhez történő hozzájárulás
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 6.) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 4/2011. (II.08.) számú önkormányzati rendelet módosítása
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • 7.) /1. Az Orosházi Média Kft. támogatása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • /2. Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. szabályzatainak felülvizsgálata
  • Előadó: Irimiás László ügyvezető
 • 8.) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatellátással kapcsolatos döntések
 • /1. Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött szerződés megszüntetése
  • Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
 • /2. A települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről szóló rendelettervezet
  • Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 • /3. Tájékoztató az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. közötti jogviszonyrendezésről
  • Előadó: Benkő Ferenc vezérigazgató
 • 9.) Közszolgáltatási szerződés megkötése az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 10.) A Kalandpark üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 11.) A DOTTO kisvonat üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester
 • 12.) A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  • Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 • 13.) Alapítványok 2016. évi támogatásának elszámolása, 2017. évi támogatása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 14.) Megüresedett önkormányzati bérlakás bérbevételére pályázat kiírása
  • Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
 • 15.) Egyesületek 2016. évi támogatásának elszámolása, 2017. évi támogatása
  • Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
 • 16.) Egyebek

 

Zárt ülés keretében

 • 1.) Bérlőkijelölés közérdekből (Az előterjesztés később kerül postázásra.)
  • Előadó: Bojtor István alpolgármester

Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2017. március 24.

Tisztelettel:
Lövei Ferenc sk.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux