Meghívó a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

 

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2017. november 29-én (szerda) 14.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

1.)          Önrész biztosítása az Orosházi Munkás Testedző Kör – Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 TAO beruházásához
Előadó:            Bojtor István alpolgármester

2.)          A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó:           Fejes Róbertné alpolgármester

3.)          Az Orosházi Települési Értéktár elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámoló
Előadó:           Horváth József elnök

4.)          Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet módosítása
Előadó:           Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

5.)          Állati hulladékkal kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

6.)          Az Egyházak 2017. évi önkormányzati támogatásának elszámolása, valamint kapcsolódó döntés meghozatala
Előadó:           Bojtor István alpolgármester

7.)          Döntés Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának téli működési rendjéről
Előadó:            Bojtor István alpolgármester

 8.)          A Békéscsabai Tankerületi Központ 2018-2022. időszakra vonatkozó Fejlesztési Tervének véleményezése
Előadó:           Bojtor István alpolgármester

9.)          Az „Őrizd a lángot” Alapítvány által 2017. évben megrendezett TFA Nemzetközi Tűzoltóverseny elszámolása
Előadó:           Dávid Zoltán polgármester

10.)        Egyebek

Zárt ülés keretében:

1.)           Október 6. u. 33-35. IV/22. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:           Barák Anita mb. irodavezető

2.)           Október 6. u. 33-35. III/17. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:           Barák Anita mb. irodavezető

3.)           Október 6. u. 33-35. I/2. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:           Barák Anita mb. irodavezető

4.)           Október 6. u. 33-35. I/4. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:           Barák Anita mb. irodavezető

5.)           Október 6. u. 33-35. II/9. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:           Barák Anita mb. irodavezető

6.)           Október 6. u. 33-35. III/18. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:           Barák Anita mb. irodavezető

7.)           Október 6. u. 33-35. IV/25. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:           Barák Anita mb. irodavezető

8.)           Október 6. u. 33-35. IV/28. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:           Barák Anita mb. irodavezető

9.)           Október 6. u. 33-35. V/32. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:           Barák Anita mb. irodavezető

10.)        Bérlőkijelölés közérdekből
Előadó:            Bojtor István alpolgármester

11.)        A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó:           Dávid Zoltán polgármester

Az előterjesztések írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2017. november 24.

Tisztelettel:

                                                                                                    Lövei Ferenc sk.
                                                                                                  a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux