Meghívó a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

 

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2017. december 19-én (kedd) 14.30 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

1.)          A Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

2.)          Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

  1. /1. Az Orosházi 7505/9 hrsz.-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatala
  2. /2. Döntés közszolgáltatási szerződés megkötéséről
  3. /3. Döntés vezérigazgatói javadalmazásról
  4. /4. Orosháza Kártya 2017. évi előleg elszámolása

Előadó:          Bojtor István alpolgármester

3.)          Az Orosházi Evangélikus Egyházközség 2017. évi önkormányzati támogatásának, valamint a Pacsirta utcai ingatlanhasználat támogatásának elszámolása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

4.)         
I. A Települési Arculati Kézikönyv elfogadása;
II. Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének a településkép védelméről szóló …./…. (….) önkormányzati rendeletének elfogadása;
III. Forrás biztosítása a helyi védelem alatt álló építészeti értékek védelemének jogi jellegként való feljegyeztetésére
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 5.)          A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatosan döntések meghozatala
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

6.)          A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület támogatása és pályázati önerő biztosítása
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

7.)          Az Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza kérelmének elbírálása
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

8.)          A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

 9.)          Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet III. számú módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

10.)       Az Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza egyesület támogatásának elszámolása
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

11.)       Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

 1.)          Orosháza, Ady Endre u. 9. 1/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:          Barák Anita mb. irodavezető

2.)          Orosháza, Könd u. 34/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:          Barák Anita mb. irodavezető

3.)          Orosháza, Október 6. u. 33-35. III/21. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:          Barák Anita mb. irodavezető

4.)          Orosháza, Dr. László Elek ltp. 7/F. I/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:          Barák Anita mb. irodavezető

5.)          Orosháza, Hegedűs István u. 23/D. II/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:          Barák Anita mb. irodavezető

6.)          Orosháza, Hegedűs István u. 25/A. II/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:          Barák Anita mb. irodavezető

7.)          Orosháza, Hegedűs István u. 25/B. I/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:          Barák Anita mb. irodavezető

8.)          Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37. G/1. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:          Barák Anita mb. irodavezető

9.)          Bérlőkijelölés közérdekből
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2017. december 15.

Tisztelettel:

                                                                                                   Lövei Ferenc sk.
                                                                                                 a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux