Meghívó a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

 

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2018. május 23-án (szerda) 15.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében

1.)          A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

2.)          Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetének elfogadása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

3.)          Kodolányi János Főiskola támogatás elszámolása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

4.)          A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 2017. évi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolása
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

5.)          Tehetséggondozás támogatása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

 6.)          Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról
Előadó:          Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

7.)          Beszámoló az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

8.)          A Nagy Gyula Területi Múzeum 2017. évi beszámolója és 2018. évi munkaterve
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

9.)          Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2018. évi üzleti terv elfogadása
Előadó:          Elekes Lajos alpolgármester

 10.)       A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

  1. A közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok 2017. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
  2. A Kft. 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
  3. A Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása

Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

11.)       Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala

  1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2017. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
  2. A Zrt. 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
  3. A Zrt. 2018. évi üzleti tervének elfogadása
  4. Döntés prémiumról
  5. Prémium feltételek kiírása

Előadó:          Bojtor István alpolgármester

12.)       Az Orosházi Települési Értéktár elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámoló
Előadó:          Horváth József önkormányzati képviselő

13.)       Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

 14.)       Döntés emléktábla kihelyezéséről
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

15.)       Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtási rendelete
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 16.)       Megüresedett önkormányzati bérlakás bérbevételére pályázat kiírása
Előadó:          Barák Anita mb. irodavezető

17.)       Jelentés az Ifjúságpolitikai és Gyermekjogi Koncepció (2017-2022) végrehajtásáról
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

 18.)       Egyebek


Zárt ülés keretében:

 1.)           Javaslat „Békés Megyéért” kitüntetésre
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2018. május 18.

Tisztelettel:

                                                                                                   Lövei Ferenc sk.
                                                                                                 a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux