Meghívó a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2018. június 25-én (hétfő) 8.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében

1.)          Beszámoló Orosháza város közbiztonságának 2017. évi helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Czecher Péter r. ezredes

 2.)       Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája vezetőjének szakmai beszámolója a 2017/2018 nevelési évről
Előadó:          Bojtor István alpolgármester és Németh Gabriella intézményvezető

 3.)       Döntés az Egyházak 2018. évi támogatásáról
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

4.)          Az Önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet módosítása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 5.)       Orosháza Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet II. számú módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 6.)       Javaslat az Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájában 2018/2019 nevelési évben indítható csoportok számáról és a maximális csoportlétszámok átlépésének engedélyezéséről
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

7.)          Orosháza Város Napköziotthonos Óvodája honvédelmi intézkedési tervének jóváhagyása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

8.)          Megüresedett önkormányzati bérlakások szociális helyzet alapján történő bérbevételére pályázat kiírása
Előadó:          Barák Anita mb. irodavezető

 9.)         A Nagycsaládosok Egyesülete Orosháza kérelmének elbírálása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

10.)               Egyebek

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2018. június 21.

Tisztelettel:

                                                                                                   Lövei Ferenc sk.
                                                                                            a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux