Meghívó a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

 

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2018. október hó 1-jén (hétfő) 9.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében

1.)       Döntés az “Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása” tárgyában kiírt pályázat eredményéről
Előadó:            Bojtor István alpolgármester

2.)       2018. évre vonatkozóan a helyi védelem alatt álló épületek felújítása tárgyban beérkezett pályázatok értékelése, támogatási összegek odaítélése
Előadó:            Novák Péter városi főépítész

3.)       Részvétel a Zsoldos Péter Vívó Egyesület létesítményfejlesztésében
Előadó:            Bojtor István alpolgármester

4.)       Ellátási szerződés szociális étkezés népkonyhai formájának biztosítására
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

5.)       Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához
Előadó:            Bojtor István alpolgármester

6.)       Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését megalapozó döntések módosítása
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester

7.)       Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet III. számú módosítása
Előadó:            Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 8.)       Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

 1.)     Bérlőkijelölés közérdekből
Előadó:            Bojtor István alpolgármester

2.)     Lakásbérleti jogviszony méltányosságból történő hosszabbítás
Előadó:            Bojtor István alpolgármester

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2018. szeptember 27.

Tisztelettel:

       Lövei Ferenc sk.
              a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux