Meghívó a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

 

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2018. október hó 29-én (hétfő) 8.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében

1.)     Az Orosházi Települési Értéktár elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámoló
Előadó:                Horváth József települési képviselő, bizottsági elnök

2.)     Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet módosítása
Előadó:                Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

3.)     Döntés a 2018. évi téli szünidei gyermekétkeztetésről
Előadó:                Dávid Zoltán polgármester

4.)     A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezet véleményezése
Előadó:                Bojtor István alpolgármester

5.)     Megüresedett önkormányzati bérlakások bérbevételére pályázat kiírása
Előadó:               Barák Anita mb. irodavezető

 6.)     Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

 1.)       Orosháza, Hegedűs István u. 25/C. II/6. számú alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:               Barák Anita mb. irodavezető

2.)       Orosháza, Hegedűs István u. 25/B. fsz. 1. számú alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:               Barák Anita mb. irodavezető

 3.)       Bérlőkijelölés közérdekből
Előadó:               Bojtor István alpolgármester
Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2018. október 25.

Tisztelettel:

     Lövei Ferenc sk.
    a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux