Meghívó a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2018. december hó 18-án (kedd) 8.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében

1.)      Orosháza Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

2.)      A Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma hiányszakképzésének támogatása
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

3.)      Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/I. A 2018. évi közszolgáltatás többletfinanszírozása
/II. A 2019. évi közszolgáltatási szerződés megkötése

Előadó:               Bojtor István alpolgármester

4.)      A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási megállapodásai
Előadó:               Fejes Róbertné alpolgármester

5.)       A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete 2019. évi támogatása
Előadó:               Fejes Róbertné alpolgármester

6.)      A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó:               Fejes Róbertné alpolgármester

7.)      Az Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza egyesület kérelmének elbírálása
Előadó:               Fejes Róbertné alpolgármester

8.)      A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

9.)      Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet IV. számú módosítása
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

10.)   Az Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza egyesület támogatásainak elszámolása
Előadó:               Fejes Róbertné alpolgármester

11.)   Egyebek
Zárt ülés keretében:

1.)      Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37. G/2. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:               Barák Anita mb. irodavezető

2.)     Orosháza, Dankó István u. 10. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:              Barák Anita mb. irodavezető

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2018. december 14.

 

Tisztelettel:

 

     Lövei Ferenc sk.
   a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux