Meghívó a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2019. március hó 27-én (Szerda) 8.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében

1.)  Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

2.)  Sportlétesítmény fejlesztésre vonatkozó kérelemhez szükséges támogatói nyilatkozat elfogadása
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

 3.)  Az Orosházi Református Egyházközség és a Jézus Szíve Plébánia 2019. évi támogatása, valamint a kegyeleti közszolgáltatás 2018. évi elszámolása
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

4.)  Döntés könyvvizsgáló választásáról a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-nél
Előadó:               Fejes Róbertné alpolgármester

5.)  Az Orosházi Települési Értéktár elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámoló
Előadó:               Horváth József OTÉB elnök

6.)  Beszámoló az átruházott hatáskörök 2018. évi gyakorlásáról
Előadó:               Dávid Zoltán polgármester

7.)  /I. Éves beszámoló az Orosházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről
Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző,

8.)  Városmarketing Iroda további működtetésére vonatkozó döntések meghozatala
Előadó:               Fejes Róbertné alpolgármester

9.)  Intézményátszervezési javaslat véleményezése
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

10.)  Megüresedett önkormányzati bérlakások bérbevételére pályázat kiírása
Előadó:            Barák Anita mb. irodavezető

11.)  Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

1.)  Orosháza, Október 6. u. 33-35. II/12. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:               Barák Anita mb. irodavezető

2.)  Orosháza, Hegedűs István u. 25/B. II/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:               Barák Anita mb. irodavezető

3.)  Orosháza, Hegedűs István u. 25/D. II/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:               Barák Anita mb. irodavezető

4.)  Orosháza, Dankó István u. 10. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:               Barák Anita mb. irodavezető

5.)  Lakásbérleti jogviszony méltányosságból történő hosszabbítása
Előadó:               Bojtor István alpolgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2019. március 22.

Tisztelettel:

     Lövei Ferenc sk.
   a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux