Meghívó a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2019. május hó 29-én (szerda) 8.00 órakor
a Városháza I. emeleti nagytermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében

1.)  A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

2.)  Nyilatkozat a Kodolányi János Egyetem részére az Orosháza, Gyopárosi út 3. F. számú ingatlan használatára vonatkozóan
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

3.)  A „Működő MEZGÉ-ért” Alapítvány 2018. évi támogatásáról szóló elszámolás elfogadása és 2019. évi támogatási kérelmének elbírálása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

4.)  A Nagy Gyula Területi Múzeum 2018. évi beszámolója és 2019. évi munkaterve
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

5.)  Beszámoló az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 2018. évi tevékenységéről
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

6.)  A Humán Szolgáltató Központ tájékoztatója szociális étkeztetés, népkonyhai szolgáltatás biztosítására kötött ellátási szerződés teljesítéséről, továbbá ellátási szerződés módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

7.)  Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról
Előadó:          Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

8.)  Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. évi feladatellátásának teljesítése
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

9.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/1. A Zrt. 2018. évi beszámolójának és üzleti jelentésének, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása
/2. A 2018. évi prémium
/3. A 2019. évi prémium feltételek
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

10.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

11.)Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2018. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2019. évi üzleti terv elfogadása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

12.) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/1. A közfeladat ellátásáról szóló 2018. évi szakmai beszámoló
/2. Egyszerűsített éves beszámoló a 2018. évről
/3. 2019. évi pénzügyi és szakmai terv
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

13.)Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés végrehajtási rendelete
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

14.) Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódó döntések meghozatala
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

15.) Megüresedett önkormányzati bérlakás bérbevételére pályázat kiírása
Előadó:          Barák Anita mb. irodavezető

16.) Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

1.)  Javaslat „Békés Megyéért” kitüntetésre
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

2.)   Az Orosháza, Szabadság tér 5. 1/9. szám alatti önkormányzati bérlakás költségelven történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálásához
Előadó:          Barák Anita mb. irodavezető

3.) Orosháza, Dr. László Elek ltp. 7/C. 3/14. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:           Barák Anita mb. irodavezető

4.) Lakásbérleti jogviszony méltányosságból történő hosszabbítása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

5.) Bérlőkijelölés közérdekből
Előadó:           Bojtor István alpolgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2019. május 23.

Tisztelettel:

     Lövei Ferenc sk.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux