Meghívó a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2019. június hó 25-én (kedd) 8.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében

1.)        Ingatlanhasználat biztosítása köznevelési feladatellátás céljából
Előadó:                   Dávid Zoltán polgármester

2.)       Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája vezetőjének szakmai beszámolója a 2018/2019 nevelési évről
Előadó:                   Bojtor István alpolgármester

3.)       Közterületek elnevezésének megváltoztatása
Előadó:                   Dávid Zoltán polgármester

4.)       Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet I. számú módosítása
Előadó:                   Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 5.)        Döntés a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatásról
Előadó:                   Dávid Zoltán polgármester

6.)      Jelentés az Ifjúságpolitikai és Gyermekjogi Koncepció (2017-2022) végrehajtásáról
Előadó:                    Fejes Róbertné alpolgármester

7.)       Az Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájával  kapcsolatos döntések
Előadó:                    Bojtor István alpolgármester

8.)      Orosháza Város Napköziotthonos Óvodája Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Előadó:                    Bojtor István alpolgármester

9.)  Egyebek

Zárt ülés keretében:

1.)   Orosháza, Bartók Béla u. 41/A. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
Előadó:                      Barák Anita mb. irodavezető

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2019. június 20.

Tisztelettel:

      Lövei Ferenc sk.
             a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux