Meghívó a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
augusztus hó 15-én (csütörtök) 8.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében

 1. Döntés a 2019. évi őszi szünidei gyermekétkeztetésről
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 2. Megüresedett önkormányzati bérlakás bérbevételére pályázat kiírása
  Előadó:                      Barák Anita mb. irodavezető
 3. Egyebek

 

 

Zárt ülés keretében:

 1. Orosháza, Hegedűs István u. 21/B. 1/4. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                      Barák Anita mb. irodavezető
 2. Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37. C/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                      Barák Anita mb. irodavezető
 3. Bérlőkijelölés közérdekből
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 4. Lakásbérleti jogviszony méltányosságból történő hosszabbítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2019. augusztus 10.

Tisztelettel:

     Lövei Ferenc sk.
  a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux