Meghívó a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
szeptember hó 25-én (szerda) 8.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében

 

 1. Beszámoló Orosháza város közbiztonságának 2018. évi helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 2. A Schola Humanitatis Alapítvány részére biztosított támogatás elszámolása
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 3. 2019. évre vonatkozóan a helyi védelem alatt álló épületek felújítása tárgyban beérkezett pályázatok értékelése, támogatási összegek odaítélése
  Előadó:                      Novák Péter városi főépítész
 4. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 5. Orosházán megvalósuló mérnökképzés támogatása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 6. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet II. számú módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 7. Megüresedett önkormányzati bérlakás bérbevételére pályázat kiírása
  Előadó:                      Barák Anita mb. irodavezető
 8. Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

 1. Bérlőkijelölés közérdekből
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester

 

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2019. szeptember 20.

 

Tisztelettel:

 Lövei Ferenc sk.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux