Meghívó a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
november hó 27-én (szerda) 8.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében

 

 1. Tájékoztatás a Települési Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján működtetett nyilvános értékelő felületre beérkezett véleményekről
  Előadó:                      Novák Péter főépítész
 2. A „Működő Mezgéért” Alapítvány 2019. évi támogatási szerződésének módosítása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 3. Orosháza Város Local Agenda 21 Programja felülvizsgálatának elfogadása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 4. Döntés Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának téli működési rendjéről
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 5. Az Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza egyesület támogatásának elszámolása
  Előadó:                      Fejes Róbertné alpolgármester
 6. Megüresedett önkormányzati bérlakás bérbevételére pályázat kiírása
  Előadó:                      Barák Anita mb. irodavezető
 7. Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

 

 1. Orosháza, Október 6. u. 33-35. V/34. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                      Barák Anita mb. irodavezető
 2. Orosháza, Ady Endre u. 9. 1/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                      Barák Anita mb. irodavezető
 3. Orosháza, Katona u. 31/5. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                      Barák Anita mb. irodavezető
 4. Orosháza, Hegedűs István u. 23/D. II/6. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                      Barák Anita mb. irodavezető
 5. Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37. E/2. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                      Barák Anita mb. irodavezető
 6. Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37. E/4. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                      Barák Anita mb. irodavezető
 7. Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37. G/4. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                      Barák Anita mb. irodavezető
 8. Orosháza, Gárdonyi Géza u. 37. B/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                      Barák Anita mb. irodavezető
 9. Orosháza, Könd u. 80/B. 3/1. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                      Barák Anita mb. irodavezető
 10. Orosháza, Bartók Béla u. 45/D. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:                      Barák Anita mb. irodavezető
 11. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2019. november 22.

 

 

Tisztelettel:

 Lövei Ferenc sk.
 a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux