Meghívó a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
december hó 16-án (hétfő) 8.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében

 1. 1.) Orosháza Oktatási Kerekasztal létrehozása
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 2. Búzanemesítők szoborcsoport átadás-átvétel
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 3. /1.Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálata díjmérték szempontjából
  /2.Döntés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 4. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási megállapodásainak módosítása
  Előadó:                      Fejes Róbertné alpolgármester
 5. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  /I. A 2019. évi közszolgáltatás I-IX. havi beszámolója
  /II. A 2020. évi közszolgáltatási szerződés megkötése
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 6. Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése tárgyában
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 7. /1. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés III. számú módosítása
  /2.A 2019. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 8. Tájékoztató a lakáscélú és nem lakáscélú ingatlanok ellenőrzéséről
  Előadó:                      Benkő Ferenc vezérigazgató
 9. Orosházi Polgárőr Egyesület támogatásának elszámolása
  Előadó:                      Fejes Róbertné alpolgármester
 10. Egyebek

 

 Zárt ülés keretében:

 1. Lakásbérleti jogviszony méltányosságból történő hosszabbítása
  Előadó:                        Bojtor István alpolgármester
 2. Bérlőkijelölés közérdekből
  Előadó:                        Bojtor István alpolgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2019. december 13.

Tisztelettel:

     Lövei Ferenc sk.
 a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux