Meghívó a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2020. július hó 7-én (kedd) 8.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Beszámoló Orosháza város közbiztonságának 2019. évi helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester

 1. A Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester

 1. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ székhelye és telephelyei a Mezőkovácsházi Református Diakóniai Intézményfenntartó Központ részére történő fenntartói átadásával kapcsolatos szándéknyilatkozat meghozatala
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester

 1. Döntés Orosháza Város Önkormányzat Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázatáról
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester

 1. Kodolányi János Egyetem 2019. évi támogatás elszámolása
  Előadó: Bojtor István alpolgármester

 1. Alapítványok 2019. évi támogatásának elszámolása
  Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester

 1. Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 2019/2020. évi Tehetséggondozó Programjának támogatása
  Előadó: Bojtor István alpolgármester

 1. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár dokumentumainak módosítása
  /1. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
  /2. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester

 1. A Nagy Gyula Területi Múzeum dokumentumainak módosítása
  /1. A Nagy Gyula Területi Múzeum Alapító Okiratának módosítása
  /2. A Nagy Gyula Területi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
  Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester

 1. Településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása, Településszerkezeti terv módosítása, Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:
  Dávid Zoltán polgármester

 1. Orosháza Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról
  Előadó:
  Dávid Zoltán polgármester

 1. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2019. évi feladatellátásának teljesítése
  Előadó: Bojtor István alpolgármester

 1. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó: Bojtor István alpolgármester

 1. Döntés az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről
  Előadó: Bojtor István alpolgármester

 1. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester

 1. Kalandpark működésével kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester

 1. Döntés az OrosCafé Kft. megalapításáról
  Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester

 1. Döntés a Gyopárosi út 3. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő pálya egyesületi használatáról és az önkormányzati támogatással való elszámolásról
  Előadó: Bojtor István alpolgármester

 1. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés végrehajtási rendelete
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester

 1. Egyesületek részére 2019. évben nyújtott támogatások elszámolása
  Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester

 1. Egyebek

 

 

Zárt ülés keretében:

 1. Orosháza, Október 6. u. 33-35. III/15. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:
  Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető

 2. Orosháza, Október 6. u. 33-35. I/7. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó: Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 3. Orosháza, Bartók Béla u. 45/C. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó: Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 4. Orosháza, Hegedűs István u. 23/C. fsz. 1. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó: Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 5. Orosháza, Hegedűs István u. 21/B. 1/3. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása.
  Előadó: Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 6. Bérlőkijelölés közérdekből
  Előadó: Bojtor István alpolgármester

 

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.
Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2020. július 3.

 

Tisztelettel:

 

Lövei Ferenc sk.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux