Meghívó a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
szeptember hó 22-én (kedd) 08.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához
  Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 2. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:               Benkő Ferenc vezérigazgató
 3. A helyi környezet védelméről szóló 25/2004. (X.11.) Ör. számú rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
  Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 4. Az Orosházi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 5. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti- és Működési Szabályzatának jóváhagyása
  Előadó:               Oravecz Nóra alpolgármester
 6. 2020. évre vonatkozóan a helyi védelem alatt álló épületek felújítása tárgyban beérkezett pályázatok értékelése, támogatási összegek odaítélése
  Előadó:               Novák Péter városi főépítész
 7. MoLaRi rendszer létesítésével kapcsolatos Együttműködési megállapodás megkötése
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 8. Pályázat benyújtása az Erasmus+ Program 1. pályázati kategóriájában
  Előadó:              Bojtor István alpolgármester
 9. /1. Orosháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés II. számú módosítása
  /2. A 2020. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 10. Egyebek

 

Zárt ülés keretében:

 1. Orosháza, Október 6. u. 33-35. I/7. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása
  Előadó:               Dr. Mészáros Erzsébet irodavezető
 2. Bérlőkijelölés közérdekből
  Előadó:               Bojtor István alpolgármester

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2020. szeptember 18.

 

 

Tisztelettel:

     Lövei Ferenc sk.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux