Meghívó a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2021. július hó 12-én (hétfő) 08.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Nyilvános ülés keretében:

 1. Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés I. számú módosítása
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 2. A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület, mint Kedvezményezett 2019. I. negyedévi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolása
  Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester
 3. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet, valamint egyes közigazgatási szabályszegések szankcióit tartalmazó egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendelet
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 4. A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 13/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 5. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 6. A Szegedi Tudományegyetem támogatásával kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 7. Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium Tehetséggondozó Programjának támogatása
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 8. /1. Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája vezetőjének szakmai beszámolója a 2020/2021. nevelési évről
  /2. Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 9. Beszámoló a polgármester és a bizottságok átruházott hatásköreinek 2020. évi gyakorlásáról
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 10. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2021. év II. félévi munkaterve
  Előadó: Lövei Ferenc bizottsági elnök
 11. Az Orosházi Szabadidőpark és Lovassport Egyesület 2020. évi támogatásának elszámolása és támogatási kérelme
  Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester
 12. Egyebek

Zárt ülés keretében:

 1. Bérlőkijelölés közérdekből
  Előadó: Bojtor István alpolgármester

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő¬terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról  a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2021. július 8.

Tisztelettel:

Lövei Ferenc sk.
a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux