Meghívó az Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottság ülésére

Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága
2020. január hó 29-én (szerda) 13.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 1. Döntés az Alföldvíz Zrt. alaptőke emelése tárgyában
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 2. Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról beruházás megvalósítása érdekében, Szabályozási Terv módosítása
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 3. Az Orosháza 5092 hrsz-ú ingatlanból 66 m2 nagyságú terület telekhatár-rendezéssel történő értékesítése
  Előadó:                 Bojtor István alpolgármester
 4. Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 5. Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 6. Orosháza Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 7. Az Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság 2020. évi munkaterve
  Előadó:                 Németh Béla bizottsági elnök
 8. A polgármester és főállású alpolgármesterek szabadságának megállapítása 2020. évre, valamint a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 9. Egyebek

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.
Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2020. január 24.

 

Tisztelettel:

 

   Németh Béla sk.
  Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux