Meghívó az Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottság ülésére

 

Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága
február hó 26-án (szerda) 13.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 1. Az Eötvös téri birkózócsarnokkal kapcsolatos további döntések meghozatala
  Előadó:                 Bojtor István alpolgármester
 2. Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2019. évi tevékenységéről
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 3. A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                 Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző és Dávid Zoltán polgármester
 4. Döntés az Alföld Gyöngye Szálloda és a hozzá tartozó vagyonelemek további üzemeltetéséről
  Előadó:                 Fejes Róbertné alpolgármester
 5. Beszámoló a polgármester és a bizottságok átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
  Előadó:                 Dávid Zoltán polgármester
 6. Egyebek

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

 

Orosháza, 2020. február 21.

 

Tisztelettel:

   Németh Béla sk.
  Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux