Meghívó az Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottság ülésére

Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága
2020. július hó 8-án (szerda) 08.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Döntés Orosháza Város Önkormányzat Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázatáról
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 1. Településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása, Településszerkezeti terv módosítása, Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:
  Dávid Zoltán polgármester

 1. Orosháza Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról
  Előadó:
  Dávid Zoltán polgármester
 1. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2019. évi feladatellátásának teljesítése
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 1. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 1. Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 1. Döntés az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 1. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester
 1. Kalandpark működésével kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester
 1. Döntés az OrosCafé Kft. megalapításáról
  Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester
 1. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző és Dávid Zoltán polgármester
 1. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés végrehajtási rendelete
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 1. 2019. évi éves belső ellenőrzési jelentés
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző,és Dávid Zoltán polgármester
 1. Az Orosházi Piac látogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 1. Egyebek

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.
Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2020. július 3.

Tisztelettel:

Németh Béla sk.
Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux