Meghívó az Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottság ülésére

Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága
2020. augusztus hó 26-án (szerda) 15.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. A Kegyeleti Közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 2. Gazdasági Program elfogadása
  Előadó: Bojtor István alpolgármester,

 1. A helyi adókról szóló 20/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 1. Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 1067/30 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
  Előadó:
  Bojtor István alpolgármester

 2. Döntés a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-ben történő felügyelőbizottsági tag választásáról
  Előadó: Oravecz Nóra alpolgármester
 1. Egyebek

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.
Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2020. augusztus 19.

Tisztelettel:

Németh Béla sk.
Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux