Meghívó az Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottság ülésére

Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága
szeptember hó 23-án (szerda) 8.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében:

 

 1. Döntés az Alföldvíz Zrt. alaptőke leszállítása tárgyában (az anyag kiosztásra kerül)
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 2. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:               Benkő Ferenc vezérigazgató
 3. A Munkásszállás üzemeltetésével kapcsolatos beszámoló elfogadása
  Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 4. Döntés az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. „v.a.” üzleti tevékenységét záró beszámolójának elfogadásáról
  Előadó:               Benkő Ferenc végelszámoló
 5. A helyi környezet védelméről szóló 25/2004. (X.11.) Ör. számú rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
  Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 6. Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 7. Az egészségügyi alapellátásról szóló 20/2017. (VII.03.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:               Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző és Dávid Zoltán polgármester
 8. Az Oroscafe Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 9. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti- és Működési Szabályzatának jóváhagyása
  Előadó:               Oravecz Nóra alpolgármester
 10. MoLaRi rendszer létesítésével kapcsolatos Együttműködési megállapodás megkötése
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester
 11. Luther utca útburkolat korszerűsítési munkáihoz (padkaerősítés) önkormányzati forrás biztosítása
  Előadó:               Bojtor István alpolgármester
 12. /1. Orosháza Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés II. számú módosítása
  /2. A 2020. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés
  Előadó:               Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 13. Egyebek

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

 

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2020. szeptember 18.

 

 

Tisztelettel:

   Németh Béla sk.
  Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux