Meghívó az Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottság ülésére

Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága
2021. július hó 12-én (hétfő) 9.30 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

 1. Orosháza Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés I. számú módosítása
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet, valamint egyes közigazgatási szabályszegések szankcióit tartalmazó egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendelet
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 3. A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 13/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 4. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 5. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyes szociális ellátások feltételeként a lakókörnyezet rendezettségének biztosításáról szóló 2/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, illetve Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző és
  Dávid Zoltán polgármester
 6. Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 5097/1. hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
  Előadó: Bojtor István alpolgármester
 7. Az Orosháza, 0694/21 hrsz.ú ingatlanból telekalakítással létrejött 0694/38 hrsz.ú, és a 0694/42 hrsz.ú ingatlanoknak a Magyar Állam javára történő ingyenes tulajdonba adása
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 8. Beszámoló a polgármester és a bizottságok átruházott hatásköreinek 2020. évi gyakorlásáról
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 9. Az Ügyrendi- és Tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság 2021. II. félévi munkaterve
  Előadó: Olasz Mónika elnökhelyettes
 10. A polgármester szabadságának megállapítása 2021. évre, valamint a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
  Előadó: Dávid Zoltán polgármester
 11. Egyebek

Az előterjesztés írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjához tartozó elő-terjesztési anyag a város hivatalos honlapjáról a postázást követően PDF fájl formátumban letölthető lesz.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2021. július 8.

Tisztelettel:

Németh Béla sk.
Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux