Meghívó az Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottság ülésére

Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi és Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottsága
december hó 17-én (kedd) 13.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

 

Nyilvános ülés keretében

 

 1. /1.Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálata díjmérték szempontjából
  /2.Döntés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester 
 2. Belső Ellenőrzés 2020-2023. évi stratégiai ellenőrzési terve és 2020. évi ellenőrzési terve
  Előadó:                      Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 3. A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 4. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 4/2011. (II.08.) rendelet módosítása
  Előadó:                      Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 5. A nevelési oktatási intézmények térítési díjáról szóló 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:                      Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 6. Állati hulladékkal kapcsolatos döntés meghozatala
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 7. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási megállapodásainak módosítása
  Előadó:                      Fejes Róbertné alpolgármester
 8. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
  /I. A 2019. évi közszolgáltatás I-IX. havi beszámolója
  /II. A 2020. évi közszolgáltatási szerződés megkötése
  Előadó:                      Bojtor István alpolgármester
 9. Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése tárgyában
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 10. /1. Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés III. számú módosítása
  /2.A 2019. évi költségvetéshez kapcsolódó döntés
  Előadó:                      Dávid Zoltán polgármester
 11. Egyebek

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2019. december 13.

 

Tisztelettel:

 

   Németh Béla sk.
  Bizottság Elnöke

Megszakítás