Meghívó az Ügyrendi- Szavazatszámláló Bizottság ülésére

 

Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi- Szavazatszámláló Bizottsága
2017. december 20-án (szerda) 8.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

1.)          Temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálata díjmérték szempontjából
Előadó:          Bojtor István alpolgármester

2.)
I. A Települési Arculati Kézikönyv elfogadása;
II. Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének a településkép védelméről szóló …./…. (….) önkormányzati rendeletének elfogadása;
III. Forrás biztosítása a helyi védelem alatt álló építészeti értékek védelemének jogi jellegként való feljegyeztetésére
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 3.)          Beszámoló a társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

 4.)          Döntés az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó:          Fejes Róbertné alpolgármester

5.)          2018. évi élelmezési nyersanyagnorma meghatározása és a nevelési oktatási intézmények térítési díjáról szóló 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:          Bojtor István alpolgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 6.)          A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:          Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 7.)          Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:          Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

8.)          A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester

 9.)          Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet III. számú módosítása
Előadó:          Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

 10.)          Egyebek

 

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó elő­terjesztési anyag a város hivatalos honlapjáról a postázást köve­tően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

 

Orosháza, 2017. december 15.

Tisztelettel:

    Németh Béla s.k.

  a Bizottság Elnöke

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux