Nyári napközis szolgáltatás

 

Tisztelt Szülő!

Orosháza Város Önkormányzata nyári napközis foglalkozást szervez a településen élő azon 6-14 éves korú gyermekek részére, akiknek a nyári szünidő alatt a szülők nem tudják biztosítani a napközbeni ellátását, segítséget nyújtva ezzel a családoknak. Emellett lehetőséget kívánunk biztosítani a rászoruló, halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak is a részvételre.

A nyári napközis foglalkozásokat abban az esetben tudjuk megszervezni, ha egy időben legalább 8 tanuló részére ténylegesen igénylik az ellátást, előzetes igénybejelentés alapján.

A nyári napközis ellátás azon gyermek részére vehető igénybe:

– akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy
– akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül, vagy
– akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni, vagy
– akinek mindkét szülője vagy egyedülálló szülője dolgozik, és szabadság terhére nem tudja gyermeke felügyeletét ellátni.

A tábort szervező Orosháza Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy az ellátás igénybevételi jogosultságának ellenőrzéséhez a jelentkezőtől egyéb, a jogosultságot alátámasztó dokumentumokat kérjen be.

A napközis foglalkozások 2018. július 2. és július 27. között, heti ciklusokban, hétköznapokon 800 – 1600 óra között biztosítottak. A ciklusok a következők:

1. 2018. július 2-6.
2. 2018. július 9-13.
3. 2018. július 16-20.
4. 2018. július 23-27.

A nyári napközi igénybe vétele esetén az étkezésért (ellátás) fizetni kell a szülőknek a mindenkori kedvezményes/ingyenes jogosultsági feltételeket alapul véve. A napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) díja: 540,- Ft/fő/nap, aki csak ebédet kér, annak 324,- Ft/fő/nap az étkezés díja, mely összegeket szükséges előzetesen megfizetni a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény, mint az étkezést biztosító számára.

A táborban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas. A törvényes képviselő erre vonatkozó nyilatkozatát (2. sz. melléklet mely átvehető az iskolában, az Orosházi Polgármesteri Hivatal portáján, letölthető a www.oroshaza.hu weboldalról), legkésőbb a táborozás megkezdésekor a táborozás vezetőjének át kell adni.

Amennyiben gyermeke időközben megbetegszik, vagy távol marad, úgy azt kérjük, mielőbb jelezze telefonon a napközis nevelőnek az adott nap reggel 9 óráig, de csak a bejelentést követő második naptól van lehetőség az étkezési térítési díj jóváírására, ill. visszafizetésére.

A nyári napközi helyszíne az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Orosháza, Eötvös tér 2.

A nyári napközivel kapcsolatos további tájékoztatás Patyi Gábor oktatási-, kulturális és sport referensnél kérhető telefonon a 68/514-251számon. A Tájékoztató és annak mellékletei, a Jelentkezési lap (1. sz. melléklet), Szülői nyilatkozat (2 sz. melléklet), valamint a Házirend (3. sz. melléklet) átvehetők napközben az Orosházi Polgármesteri Hivatal portáján, letölthető a www.oroshaza.hu weboldalról is.

Tisztelt Szülő!

Amennyiben igénybe kívánja venni gyermeke részére a nyári napközis ellátást, úgy szíveskedjen kitölteni a jelen tájékoztató mellékletét képező Jelentkezési lapot, valamint a házirend elfogadására vonatkozó nyilatkozatot és azt aláírásával ellátva legkésőbb 2018. június 14-én 16 óráig benyújtani az Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emelet 18. irodájába vagy a jegyzői titkárságra (I. emelet 5. számú iroda).

A gyermekek felvétele a jelentkezés sorrendjében történik. A tábor maximális létszáma 80 fő, ennek elérése után több gyermeket felvenni nem tudunk.

Orosháza, 2018. május 24.

Tisztelettel:

Dávid Zoltán
polgármester


1. számú melléklet (Jelentkezési lap)
2. számú melléklet (Nyilatkozat)
3. számú melléklet (Házirend)

Tájékoztató


 

 

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux