Pályázat – TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00013 – Közétkeztetés fejlesztése Orosházán

jobbfelso

Kedvezményezett neve: Orosháza Város Önkormányzata

Projekt címe: Közétkeztetés fejlesztése Orosházán

Szerződött támogatás összege: 250.000.000.,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A beruházás helyszíne Orosházán található meg, az Eötvös tér 2. szám alatt. A projekt keretében a már meglévő, orosházi Városi Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény konyhájának felújítása kerül kivitelezésre, mely során az épület átalakítása, bővítése és korszerűsítése, továbbá épületgépészeti beruházások történnek meg. Energetikai fejlesztés: Energetikai szempontból épületszerkezeti korszerűsítés történik, ami csökkenti az épület energiaigényét, megfelelve a pályázati felhívás követelményeinek. Ebben a lépésben elkészült a jelenlegi állapot energetikai auditja. A kivitelezés során lecseréljük az elhasználódott, és energetikai szempontból korszerűtlen nyílászárókat. A gépészeti rendszerek korszerűsítése során lecseréljük az elavult csatornarendszer elemeket a meglévő zsírleválasztó műtárgyat (zsírleválasztó állapottól függően), valamint a belső víz-, gáz- és elektromos hálózatot. Ezen hálózatok tételes felülvizsgálatát követően, a kapacitások és az üzembiztonsági szempontok figyelembevételével részleges, illetve teljes cserét fogunk megtenni. Az elektromos hálózatok modernizációja a változó energiaigényeknek megfelelően méretezett formában a vonatkozó szabványok betartása mellett teljes felújítás megvalósítása indokolt. Figyelembe véve a gázhálózat átalakítását, a beépítendő fokozott légzárású nyílászárók által támasztott biztonságtechnikai követelményeket is, egyéb az üzemelés biztonságát szavatoló, szakaszoló, és biztonsági rendszerek telepítése is indokolt. A modernizált közműhálózat megvalósításával párhuzamosan a teljes épület belső padlóburkolatait a szabványoknak megfelelően lecseréljük.

A külső energetikai célú fejlesztésen túl a konyhatechnológiát és annak gépészeti hátterét is modernizáljuk. Az elavult konyhatechnológiai gépek cseréjét megtesszük, továbbá konyhatechnológiai fejlesztési tervet készítünk konyhatechnológus bevonásával. A terv célja, hogy előkészítse a jelenleg elavult technikai színvonalú gépek cseréjét, másrészt az elérhető, új, energetikai szempontból gazdaságosabban üzemeltethető eszközök, és a korszerű ételkészítési technológiákat alkalmazó megoldások beépíthetőségét.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.31.

Projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00013

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux