Pályázat – TOP-4.3.1-15-BS1-2019-00012 – Leromlott városi területek rehabilitációja Orosházán

 

Kedvezményezett neve: Orosháza Város Önkormányzata

Projekt címe: Leromlott városi területek rehabilitációja Orosházán

Szerződött támogatás összege: 459.999.000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

 

 

A projekt Orosháza Város Önkormányzata és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi partnerségében valósult meg.

A tervezett infrastrukturális fejlesztési tevékenységek az Önkormányzat által benyújtott TOP-5.2.1-15 Együtt jobbak vagyunk – Helyi komplex program Orosháza társadalmi integrációjáért II. ütem” pályázattal teljes szinergiában valósultak meg.

A projekt átfogó céljai:

– A leromlott városi területek rehabilitációja és az ott élő lakosság felzárkózásának megvalósítása

– A telepszerű körülmények között élők életkörülményeinek javítása, a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítése, és az önszerveződésre, stratégiai jövőformálásra képes helyi és térségi közösségek kialakítása

– A szociális városrehabilitációs akcióterületen élők foglalkoztathatóságának későbbi fejlesztése és munkaerő piaci részvételük elősegítése

Specifikus célok:

– A városrehabilitációs akcióterület lakófunkciójának erősítése, infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése, közterületi funkciók kialakítása

– A szegregáció csökkentése, a hátrányos helyzetű személyek társadalmi integrációjának elősegítése

A projekt akcióterülete:

A szociális városrehabilitációs akcióterület határai: Szabó Dezső u., Jókai u., Dankó István u., vasút, Hold u., vasút, Makói u., Sámsoni u., Kutasi u. Az akcióterület kijelölése teljes mértékben illeszkedik az ITS akcióterületi lehatárolásához.

A támogathatóság jogosultsági kritériumát adó szegregációs mutatók alapján a KSH besorolása szerint az akcióterületen egy szegregátum és egy szegregációval veszélyeztetett terület található.

Tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

A Dankó utcai szegregátum területén három különálló lakóépület és két különálló tároló épület található. A három lakóépület 10 lakást (427,86 m2) foglal magában.

Az épületek teljes energetikai felújításon estek át. A falakra 16cm homlokzati polisztirol hőszigetelés, a záró födémre pedig 25cm szálas hőszigetelés került. A tetőszerkezet új kerámia cserépfedést és bádogos szerkezeteket kapott. A nyílászárók korszerű ötkamrás műanyag nyílászáróra lettek cserélve.

A lakásokban víz és szennyvíz bevezetésével, új épületgépészet kialakításával fürdő és konyha helyiség került kialakításra. A padlók minden helyiségben új kerámia burkolatot kaptak a mozaiklapok helyett. A falak új glettelést, beltéri festést kaptak.

A tároló épületek új nyílászárókat kaptak szükség szerint, az áthidaló gerendák és lebomlott faldarabok újraépítésével. Új cserépfedés és bádogos szerkezetek kerültek beépítésre.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

– Térfigyelő kamerarendszer kialakítása

– felújítással érintett lakó- és közösségi funkció esetében kapcsolódó udvarrendezés, kerítés kialakítása, felújítása, Dankó u.

– 2 db illegális hulladéklerakó felszámolása, Hun u., Dankó u.

– 1591/12 területen közpark kialakítása, (1.223 m2) a közparki világítótestek napelemesek

– közszolgáltatások jobb elérhetőségének feltételeit elősegítő, akcióterületre eső önkormányzati belterületi közúthálózat felújítása, Dankó u., Kutasi u.

– Közvilágítás kialakítása a Dankó utcai épületek között

– Közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés, Dankó u.

Kötelező tevékenységek:

– nyilvánosság biztosítása a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020“ dokumentumban foglaltak alapján

– energiahatékonysági intézkedések megvalósítása valamennyi lakófunkciós tevékenység esetében

– a felújítandó épületek szórt azbesztet nem tartalmaznak, azbesztmentesítés nem releváns

– a projekt közszolgáltatást végző, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész építést/felújítást nem tartalmaz, akadálymentesítés nem releváns

 

A projekt kezdési dátuma: 2020.08.01.
A projekt befejezési dátuma: 2023.12.31.
Projekt azonosító száma: TOP-4.3.1-15-BS1-2019-00012

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux