Pályázat – TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00004 “Az orosházi közösségért – helyi identitást és kohéziót erősítő programok”

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

 

Kedvezményezett neve:
Orosháza Város Önkormányzata
Projekt címe: Az orosházi közösségért – helyi identitást és kohéziót erősítő programok
Szerződött támogatás összege: 118.208.235,- Ft
Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt Orosháza Város Önkormányzata és a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete konzorciumi partnerségében valósult meg.

A pályázat megvalósíthatósága érdekében a várost 3 célterületre volt szükséges lebontani:

•   Belváros városrész (Móricz Zsigmond utca – Huba utca – Október 6. utca – Arany János utca – Székács József utca – Kelet utca – Árpád utca – Bajcsy Zsilinszky utca – Sámsoni utca által határolt terület)

•   Belváros körüli gyűrű és Szőlő városrészek (Belváros határa – Szeged-Békéscsaba vasútvonal – Mezőtúr – Battonya vasútvonal – belterülethatár, valamint Szeged-Békéscsaba vasútvonal – Mezőtúr-Battonya vasútvonal – belterülethatár – 47. sz. elkerülő út által határolt területek)

•   Nyugat és Külterület városrészek (47. sz. elkerülő út – belterülethatár – Rákóczi telep – Újosztás, külterület)

A fejlesztés átfogó célja a helyi közösségek alulról jövő kezdeményezéseinek és helyi lakosok lokálpatriotizmusának, ide tartozásának erősítése, támogatása.
Ennek érdekében az alábbi típusú elemek megvalósításával kívántuk a helyi közösségi kezdeményezések megvalósíthatóságát elősegíteni:

 • A térség közösségi tevékenységeinek történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele (kiállítások): a működési tapasztalatok, közösségi feladatok, értékek, jó gyakorlatok feltárása, bemutatása és megőrzése céljával.
 • Közösségi akciók, tevékenységek, események: helyi hagyományok feltárása, szomszédos közösséget megismerő közös tevékenységek szervezése, helyismereti kiállítások megszervezése, hagyományos és online civil, vállalkozói fórumok, közösségi rendezvények megszervezése stb.
 • Programok és folyamatok: népismereti tábor, generációk közötti tudásátadáshoz kapcsolódó rendezvénysorozatok, művelődő közösségek megszervezése, működésének szakmai támogatása, ismeretterjesztő előadássorozatok stb.
 • A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése: pl. honlap, mobil applikáció, közösségi oldal stb.
 • Részvételi fórumok: párbeszédkörök, kerekasztalok stb. a fejlesztés eredményeinek értékelése, elemzése céljával.
 • Közösségi információs pont kialakítása: pl. honlap, mobil applikáció, újság, rádió, televízió működtetése, hirdető táblák kialakítása stb. a lakosság megbízható felvilágosítása érdekében pl. önkormányzati hírek, programajánlatok, szolgáltatások, egészségügyi ellátás stb. témakörökben.
 • Stratégiai dokumentumok megújítása: a helyi cselekvési tervvel való összhang megteremtése érdekében, szakmai műhely alkalmak keretében.
 • Képzések szervezése a helyi közösségnek: háromnapos képzések pl. közösségi munka, közösségi tervezés stb. témakörökben.
 • Tapasztalatcserék: a közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségbiztosítása érdekében, a lakosság, a településvezetők és szakemberek részvételével.
 • Szakemberek képzése: közösségfejlesztő végzettség/képesítés/tanúsítvány megszerzése céljával.
 • Bűnmegelőzési és közbiztonság javítását segítő programok: médiakampány, szakmai és lakossági fórumok, előadások, bemutatók stb. keretében az elkövetővé válás vagy áldozattá válás, illetve a bűnalkalmak csökkentése, ezáltal a közbiztonság javítása céljával.
 • Közlekedésbiztonsági programok: kerékpárhasználatot népszerűsítő és/vagy a kulturált együtt közlekedésre felhívó kampány(ok) megvalósítása a védtelen közlekedők (gyalogosok, kerékpárosok) közlekedésbiztonságának növelése céljával.
 • Eszközbeszerzés a közösségfejlesztési folyamat hatékonyabb megvalósítása érdekében.

 

A szakmai program sikeres és előírásoknak megfelelő megvalósítását 1 fő szakmai vezető és 7 fő helyi közösségfejlesztő biztosította.

 

A projekt kezdési dátuma: 2018.09.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.

Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00004

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux